Infopress

Affärsidé

Infopress kan ord, text och tal

Infopress AB:s affärsidé är ord, text och tal:

• organisationsutveckling

• journalistik

• reklamtexter

• marknadsföring

• utbildning i främst mötesteknik

• moderator-debattledare-mötesordförande-uppdrag

• utredningar

• konferensarrangemang

• boende

Uppdaterad 3 januari 2023