Infopress

Dataprogram

Fler och bättre dataverktyg för alla

Infopress AB erbjuder företag, myndigheter, organisationer och individer utbildning i två centrala Microsoft Office-program: Excel för kalkyl och Access för databaser.

Vi kan skräddarsy utbildning för hela avdelningar eller företag/organisationer, men vi kan också hjälpa enskilda att effektivisera arbetet med Office-paketets centrala program. Vi kan erbjuda alla – även vana användare – fler och bättre dataverktyg.

Excel är det helt dominerande kalkylprogrammet. Många som har Excel i sitt Office-paket använder det sparsamt eller inte alls. Genom att ge flera tillgång till verktygen i Excel, kan företag/organisationer och enskilda utveckla verksamheten, öka sin produktivitet och effektivitet.

Access är ett väl beprövat och mångsidigt databasprogram. Åtskilliga användare av Excel nyttjar inte Access, trots att det ger helt andra möjligheter genom att Access – till skillnad från Excel – är en relations- och fleranvändardatabas. Genom att börja använda Access eller använda det effektivare, kan företag/organisationer och enskilda utveckla verksamheten, öka sin produktivitet och effektivitet.

"Infopress kan ord, text och tal"

Infopress AB, Långholmsgatan 16, 117 33 Stockholm, phone 08-720 20 20, fax 08-720 20 23
Branch Hudiksvall: Kungsgården, Långvindsbruk, 825 96 Enåner, phone 0650-822 33
Email  :  info@infopress.se