Infopress

Strategi

Strategi för och med it

Infopress AB erbjuder kommuner, företag och organisationer hjälp med att ta fram strategier och planer för informationsteknik (it). Exempel på detta är it-strategi för ett företag, it-infrastrukturplan för en kommun, plan för it-användning i en organisation och bredbandsplan för en fastighetsägare, samfällighetsförening eller liknande.

"Infopress kan ord, text och tal"

Infopress AB, Långholmsgatan 16, 117 33 Stockholm, phone 08-720 20 20, fax 08-720 20 23
Branch Hudiksvall: Kungsgården, Långvindsbruk, 825 96 Enåner, phone 0650-822 33
Email  :  info@infopress.se