Infopress

Mötesordförande

Ordförande för väl fungerande möten

Det är ofta en svår uppgift att sitta ordförande för ett årsmöte, en stämma eller annat beslutsfattande forum. Därför är det många gånger klokt att låta en fristående person vara ordförande, framför allt om frågorna är komplexa eller viljorna stridande.

Infopress AB erbjuder företag och organisationer funktionen ”mötesordförande”, inklusive hjälp att till exempel upprätta föredragningslista, utforma kallelse, bereda ärenden, tolka stadgar och föra protokoll från mötet.

"Infopress kan ord, text och tal"

Infopress AB, Långholmsgatan 16, 117 33 Stockholm, phone 08-720 20 20, fax 08-720 20 23
Branch Hudiksvall: Kungsgården, Långvindsbruk, 825 96 Enåner, phone 0650-822 33
Email  :  info@infopress.se