Infopress

Debattledare

Moderator med sting

Det är alltid en grannlaga uppgift att fungera som moderator eller debattledare, vare sig det handlar om ett möte inom ett företag, en myndighet eller förening. Därför är det klokt att kalla in en moderator, som är van att ”läsa in sig” på olika organisationer och ämnen och som dessutom har gedigen erfarenhet som debattledare och moderator.

Infopress AB erbjuder företag, myndigheter och organisationer funktionen ”debattledare” eller ”moderator”. Detta kan innebära allt från att fördela ordet till mötesdeltagare och publik till att självständigt agera debattledare, ställa frågor, följa upp inlägg, engagera publiken och summera mötet – kort sagt ge mötet stringens och sting!

"Infopress kan ord, text och tal"

Infopress AB, Långholmsgatan 16, 117 33 Stockholm, phone 08-720 20 20, fax 08-720 20 23
Branch Hudiksvall: Kungsgården, Långvindsbruk, 825 96 Enåner, phone 0650-822 33
Email  :  info@infopress.se