Infopress

Databaser

Databaser för utveckling

Infopress AB erbjuder kommuner, myndigheter, företag, organisationer och individer hjälp med databaser, till exempel att analysera möjligheter med databaser, utveckla och underhålla databasapplikationer i programmet Access, strukturera data i Excel och användartesta databaser.

"Infopress kan ord, text och tal"

Infopress AB, Långholmsgatan 16, 117 33 Stockholm, phone 08-720 20 20, fax 08-720 20 23
Branch Hudiksvall: Kungsgården, Långvindsbruk, 825 96 Enåner, phone 0650-822 33
Email  :  info@infopress.se