Infopress

Medarbetare

Medarbetare med bredd och djup

Infopress AB:s två ägare – Jörgen Bengtson och Agneta Bengtson – är också kvalificerade medarbetare i företaget. Beroende på uppdragets karaktär knyter Infopress dessutom till sig olika medarbetare. På så sätt säkrar Infopress att det finns medarbetare med bredd och djup för de uppdrag företaget tar sig an.

Ägarna har bred kompetens, gedigen erfarenhet och tydlig profil inom sina arbetsområden.

Jörgen Bengtson är journalist, informatör, marknadsförare och utbildare. Han har lång och gedigen erfarenhet som chefredaktör, webbredaktör, förlagsredaktör, presschef, informationsansvarig, marknadschef, försäljningschef, projektledare, utredare, lärare och hotellansvarig. Jörgen har haft uppdrag för eller anställning hos bland annat NyföretagarCentrum Sverige, Veidekke, Hudiksvalls stadsnät, bredbandsföreningen Via futura, Hudiksvalls Tidning, Stockholms stad, olika ideella föreningar och kampanjorganisationer

Agneta Bengtson är ekonom, administratör, utbildare, utredare och databasutvecklare. Hon har lång och gedigen erfarenhet som organisationskonsult, it-chef, administrativ chef och hotellansvarig. Agneta har haft uppdrag för eller anställning hos bland annat Sveriges Radio, Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan Jönköping, Jönköpings kommun, Cap Gemini, Statskontoret och Kommerskollegium.

"Infopress kan ord, text och tal"

Infopress AB, Långholmsgatan 16, 117 33 Stockholm, phone 08-720 20 20, fax 08-720 20 23
Branch Hudiksvall: Kungsgården, Långvindsbruk, 825 96 Enåner, phone 0650-822 33
Email  :  info@infopress.se