Infopress

Mötesteknik

Konsten att svinga en ordförandeklubba

Infopress AB erbjuder företag, myndigheter, organisationer och individer utbildning i mötesteknik och föreningskunskap. Infopress kan skräddarsy utbildning för hela avdelningar eller företag/organisationer, men också hjälpa enskilda individer med utbildning i mötesteknik och föreningskunskap. Infopress erbjuder också organisationer att ta fram och revidera stadgar.

Mötesteknik handlar mycket om hur man planerar och genomför sammanträden och andra möten på ett korrekt, effektivt och demokratiskt sätt.

Det är viktigt – både för den som leder och för den som deltar i formella möten – att känna till mötesteknik och mötesregler. Det gäller att kunna planera och inleda möten, upprätta föredragningslista och röstlängd, hantera kallelse och stadgeenligt utlysande, skriva och justera protokoll, fördela ord och repliker, hantera ordningsfrågor och sakupplysningar, sätta streck i debatten och föra en fråga till beslut, genomföra omröstning och rösträkning i olika former, hantera reservationer och uttalanden, summera och avsluta möten.

Föreningskunskap handlar dels om övergripande kunskap om olika föreningstyper och föreningars funktioner, dels om funktioner i en förening.

Det är viktigt att skilja på olika typer av föreningar – till exempel ideella föreningar, ekonomiska föreningar, vägföreningar och samfällighetsföreningar – och vilken kompetens en förening har, inklusive vad som gäller för föreningar med lagreglerad verksamhet. När det gäller funktioner i en förening, handlar det dels om individuella funktioner som till exempel ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, verksamhetsledare, valberedning och revisor, dels om organisatoriska funktioner som arbetsutskott, medlemsmöte och årsmöte.

"Infopress kan ord, text och tal"

Infopress AB, Långholmsgatan 16, 117 33 Stockholm, phone 08-720 20 20, fax 08-720 20 23
Branch Hudiksvall: Kungsgården, Långvindsbruk, 825 96 Enåner, phone 0650-822 33
Email  :  info@infopress.se