Infopress

Årsberättelse

Årsberättelse 2019

Bilder Under det första verksamhetsåret har fokus varit att definiera Bygderådets roll och prioriterade arbetsområden. Främst har det arbetet skett inom ramen för framtagandet av vår första verksamhetsplan. I detta arbete har medlemmarna deltagit dels genom sina representanter i styrelsen, dels genom att de ombetts kommentera arbetsmaterial per e-post. Inspiration i arbetet har vi fått genom studieresor till Örnsköldsvik och Gunnarsbyn i Bodens kommun. Verksamhetsplanen blir en viktig grund för den framöver prioriterade frågan att rekrytera fler medlemmar för att få en bredare representation med tydlig förankring i kommunens lokala utvecklingsgrupper, och därmed bli en starkare organisation. 

Ett av skälen till att Bygderådet bildades är att lokala utvecklingsgrupper och kommunen tillsammans vill hitta tydligare och mer effektiva former för samverkan. Bygderådet och kommunledningen har nu bokat in ett första möte i februari 2020 på tema skolstruktur och kommit överens om att hitta former för återkommande träffar mellan Bygderådet och kommunen som ska ske minst 2 ggr/år. 

Läs hela årsberättelsen nedan.

Bildmaterial kommer från Cochise Fotografi

Årsberättelse_bygderådet_i_hudiksvalls_kommun.pdf

Kontakt
Leif Björklund (ordförande), mobil 070-643 60 44, e-post leif.delsbo@telia.com