Infopress

Förlag

Bok från ax till limpa

Infopress AB erbjuder företag, myndigheter, organisationer och individer förlagstjänster, från idé till färdig, tryckt publikation.

Infopress erbjuder förlagstjänster som planering, innehållsproduktion, textredigering, annan redaktionell bearbetning, originalproduktion och tryckning. I detta arbete ingår alla eller delar av de moment som produktion av böcker, kataloger och liknande publikationer omfattar.

Infopress tar även fram fotografier, teckningar, grafik och andra illustrationer till tryckta publikationer.

"Infopress kan ord, text och tal"

Infopress AB, Långholmsgatan 16, 117 33 Stockholm, phone 08-720 20 20, fax 08-720 20 23
Branch Hudiksvall: Kungsgården, Långvindsbruk, 825 96 Enåner, phone 0650-822 33
Email  :  info@infopress.se