Infopress

Historik

Infopress på banan sedan 1982

Infopress bildades 1982, ett familjeföretag fokuserat på organisationsutveckling, journalistik, reklamtexter, marknadsföring, utbildning, moderatoruppdrag, utredningar, konferensarrangemang och boende.

,Infopress började som frilansjournalistbyrå. Under 1980-talet utvidgade företaget verksamheten till att också omfatta marknadsföring. På 1990-talet tillkom utbildning och moderatorverksamhet. Vid millennieskiftet började Infopress även med organisationsutveckling. År 2010 tillkom boende och konferensverksamhet i bifirman Kungsgården Långvind, lokaliserad till en hälsingegård i järnbruksmiljö från svensk stormaktstid.

Redan från början hade Infopress uppdragsgivare i olika delar av Sverige och i Finland. Företagets geografiska förankring finns i dag i Stockholm och Hälsingland.

Infopress grundades av Jörgen Bengtson som enskild firma. År 1988 blev Infopress handelsbolag och 2008 aktiebolag. Infopress AB ägs av Jörgen Bengtson och Agneta Bengtson.

Uppdaterad 3 januari 2023

”Infopress kan ord, text och tal”

Infopress AB
Bondegatan 81, 5 trappor,  116 34 Stockholm, telefon 08-720 20 20

Kungsgården Långvind, 825 96 Enåner, telefon 0650-822 33

E-post:  jorgen@infopress.se