Infopress

Medlemmar

Bygderådet i Hudiksvalls kommun: medlemmar

Arnöns bygdegårdsförening
Bjuråkers hembygdsförening

Bobygdens framtid ek för
Bölans scoutkår

Dellenbygdens framtid ideell förening
Delsbo byaråd
Destination Glada Hudik ideell förening

Enångers hembygdsförening (även bygderåd)
Forsa sockens hembygdsförening
Friggesunds byalag

Företagarna Hudiksvall
Forsa sockens hembygdsförening

Högsgårdens bygdegårdsförening
Lindefallets byaråd
Lingarö intresseförening

LRF:s kommungrupp Hudiksvall
Långvinds byalag
Mössöns byalag

Njutångers sockens hembygdsförening
Norrbo byalag
Norrbo hembygds- och fornminnesförening

Norrbo sockenförening
Omställning Hudiksvall

Rogsta sockens intresseförening
Svågadalens intresseförening

Utveckling Forsabygden
Vedmora byalag

Destination Glada Hudik har under 2022 avvecklat sin verksamhet.

Medlemsnyttan

Bygderådet i Hudiksvalls kommun bildades den 7 mars 2019, för att ge lokala föreningar en starkare röst för att utveckla Hudiksvalls kommun med fokus på landsbygden. Bygderådet består av ett växande antal medlemsföreningar i form av byalag/byaråd, hembygdsföreningar, idrottsföreningar, samlingslokalföreningar och andra lokala utvecklingsgrupper i kommunen. Medlemmarna ger bred förankring och bättre förutsättningar att fånga upp frågor, som är aktuella i de olika bygderna.

Vi vill bli fler! Bygderådet har ingen ambition att ”ta över” det lokala arbetet. Tanken är att vi alla – genom att arbeta med de kommunövergripande utmaningarna för landsbygden i Hudiksvalls kommun – tillsammans blir starkare!

Medlemsavgiften är 200 kronor per år.

Varför bli medlem i Bygderådet i Hudiksvalls kommun?  Medlem i Bygderådet får:

  • Möjlighet att påverka landsbygdsfrågor av kommunövergripande karaktär genom Bygderådets nära samarbete och dialog med kommunen. Detta sker bland annat genom att vi träffar kommunledningen (kommunstyrelsens allmänna utskott) minst två gånger per år och även träffar andra offentliga instanser.
  • Samla kunskap genom att arbeta i olika arbetsgrupper. Aktuella grupper är: bredband (både fast och mobil), skolstruktur, gröna näringar, kommunal landsbygdsstrategi och besöksnäring. Vi har tidigare haft särskilda grupper för bland annat strandskydd och kommunal översiktsplan.
  • Hjälp i ärenden av teoretisk och formell karaktär, till exempel remissvar i direkt dialog eller genom tillgång till Bygderådets skrivningar att använda sig av i det lokala arbetet.
  • Gratis distansmöten via Zoom för medlemsförening genom tillgång till Bygderådets konto för Zoom Meetings. Detta gäller i mån av ledig tid.
  • Erfarenhetsutbyte mellan medlemmar, bland annat genom nätverksträffar.
  • Nyhetsbrev från styrelsen, där vi bland annat informerar om vilka landsbygdsfrågor som finns på vår och kommunens agenda samt del med oss av vår omvärldsbevakning vad gäller landsbygdsfrågor som kan påverka Hudiksvalls kommun.


För ansökan om medlemskap, fyll i bifogad pdf, Hör gärna av er om ni vill veta mer!

Sidan uppdaterad 21 september 2022

ansökan_till_bygderådet_i_hudiksvalls_kommun.pdf

Kontakt
Leif Björklund (ordförande), mobil 070-643 60 44, e-post leif.delsbo@telia.com