Infopress

Mer om Jörgen Bengtson

Profil

Under mina trettio yrkesverksamma år har jag fått bred erfarenhet som chef och ledare, informationschef, marknadschef och försäljare. Sedan ungdomsåren är jag engagerad i samhällsfrågor, framför allt nordiska och internationella frågor samt samhällsekonomi-, miljö- och resursfrågor. Lägg till detta gedigen och långvarig erfarenhet från arbete i en föränderlig värld och från arbete i privat näringsliv, politiskt styrda organisationer – som kommuner, kommunala bolag och partier – samt kampanjorganisationer och frivilligorganisationer.

Under huvuddelen av mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat i privata eller egna företag, vilket gör att jag känner näringslivets och marknadens villkor väl. Jag har tillägnat mig goda organisations- och kommunikationsfärdigheter, är självständig och drivande, tänker strategiskt och ser helheten. Jag är kreativ, initiativrik och målorienterad, har gedigen erfarenhet av att leda människor samt har energi och ödmjukhet.

Andra styrkor är god social förmåga, stresstålighet, integritet och ”scenvana”. Jag har lätt för att samarbeta och skapa kontakter, bygga relationer och nätverk med människor, engagera medarbetare och människor jag kommer i kontakt med. Jag är tydlig i min kommunikation, är mycket van att tala och skriva samt möta stora grupper, till exempel som föredragshållare eller mötesordförande. Jag har även tv- och radiovana som expertmedverkande och opinionsbildare.

Chef och ledare
Elva år som egen företagare, elva år som chefredaktör med plats i företagets ledningsgrupp och bolagsstyrelse, fyra år med ansvar för bredbandsutbyggnaden i Hudiksvall och mer än 35 år som samhällsintresserad medborgare, gör att jag väl känner villkoren för företag, offentlig sektor och organisationer, för företags- och organisationsledare, för politik och beslutsfattande.

Chefs-, ledar- och personalerfarenhet har jag främst från elva år som chefredaktör för Hudiksvalls Tidning, varav 2,5 år som redaktionschef med arbetsledningsansvar för 45 medarbetare på sex orter under en period då vi genomförde stora personal- och organisationsförändringar samt startade tal- och webbtidningar. Som chefredaktör ansvarade jag för organisation, administration, personal, fackliga förhandlingar, leverantörsförhandlingar, budget och ekonomi samt till betydande del också tidningens redaktionella marknadsföring.

Informations-, kommunikations- och marknadsföringsarbete
Erfarenhet av informations-, kommunikations- och marknadsföringsarbete – att externt och internt synliggöra och marknadsföra en organisation eller ett företag – har jag som informations- och marknadschef på Hudiksvalls stadsnät, chefredaktör (Hudiksvalls Tidning), presschef (för Nej-sidan i slutfasen av folkomröstningarna om EMU 2003 och EU 1994), informationssekreterare (valrörelsen 1985), informationskonsult (eget företag), reporter (Värnpliktsnytt), kommunal handläggare (Stockholms stad) och under drygt 30 år som talare, utbildare och mötesordförande/moderator.

Jag har arbetat med webbproduktion, grafisk form, tidnings- och trycksaksproduktion. Min erfarenhet som skribent är stor – artiklar, reportage, kommentarer, faktaböcker, uppsatser, avhandlingar och utredningar; till detta kommer textredigering i alla former. Jag har även varit förläggare och producent av fackböcker. Jag har erfarenhet av utbildning och pedagogisk verksamhet som lärare, föreläsare och kursarrangör.

Min erfarenhet som opinionsbildare och av opinionsbildning är stor. Kunskapen har jag främst förvärvat i den kommenterande journalistikens, praktiska politikens och idéburna organisationsvärldens verklighet, i stort sett i samma funktioner och roller som i mitt informations- och kommunikationsarbete (se ovan).

Arbetslivserfarenhet

 

2006–
Infopress AB, Stockholm och Hudiksvall

Journalistisk verksamhet, reklamtext, marknadsförings-, moderator-, utbildnings- och konferensuppdrag samt it- och organisationsverksamhet

2001–2005
Hudiksvalls stadsnät, 
Hudiksvalls kommun

Marknadschef för Hudiksvalls stadsnät med ansvar för information, marknadsföring, försäljning och tjänster, webbredaktör och webbmaster för www.hudiksvallsstadsnat.se. Före 2005 projektledare med samma uppgifter samt sammanhållet ansvar för bredbandsutbyggnaden i Hudiksvalls kommun. Författare av kommunens it-infrastrukturplan

2000–2001
Via futura, Hudiksvall

Projektledare för ”Via futura – bredband i Hudiksvall”, anställd av kommunala bolaget AB Hudiksvallsbostäder

1988–1999
Hudiksvalls-Tidningens Tryckeri AB, Hudiksvall

Chefredaktör, redaktionschef och ansvarig utgivare för Hudiksvalls Tidning, inklusive debatt- och insändarredaktör (redaktionschef 1997–1999), suppleant i bolagets styrelse

1980–1988
Infopress och Infoform, Huddinge

Egen företagare: Infopress – syndikerade utrikesanalyser i tiotal nordiska dagstidningar, tidningsartiklar, taltidningsproduktion, föredrag och informationsuppdrag. Infoform – marknadsföring och försäljning

1984–1985
Stockholms stad

Handläggare för ärenden i kommunstyrelsen och flera facknämnder

1979–1980 Försvarsstaben/K 1, Stockholm

Reporter på Värnpliktsnytt; värnpliktig grundtjänst som kompanibefälselev

1977–1979
Ung Center, Stockholm

Redaktör och ansvarig utgivare för politisk ungdomstidning


Utbildning

 

Folkuniversitetet, 2007Kursen Säljande ord – copy

Folkuniversitetet, 2006

Kurs i layout och bildbehandling

Nätverk Hudiksvall, 2000Marknadsföring i praktiken, åtta seminarier

Vitægruppen, Stockholm, 1998

Ledarutveckling, kurs i tre delar

Stockholms universitet, 1976–1979, 1985

Statsvetenskap 60 poäng med C-uppsats Stabilitet och förändring i utrikesdebatten (B-uppsats oavslutad), informationsteknik 40 poäng, statistik 15 poäng, ekonomisk historia 10 poäng, nationalekonomi 5 poäng

Poppius journalistskola, Stockholm, 1975

Dags- respektive fackpresskurs, en termin vardera

Camas High School, USA, 1972–1973

Studentexamen Camas High School, Camas, Washington; AFS-stipendiat


Tal och skrift

 

Föredragshållare, moderator och utbildare

Inom främst medieområdet, mötesteknik, föreningskunskap och samhälle, särskilt Norden, Europa, internationellt och ekonomi, 1973–

Publicerade böcker, skrifter och artiklar

Mer eller mindre union? (med andra), 1995; Ge Norden en chans!, 1993; över 8 000 dagspress-, tidskrifts- och webbartiklar inom främst samhällsfrågor, it, nationell och internationell politik, lokala nyheter, 1974–

Mötesordförande och stadgeförfattare

Omfattande erfarenhet som mötesordförande på nationell, regional och lokal nivå i ideella och ekonomiska föreningar samt samfällighetsföreningar. Författare av stadgar för ideella föreningar, 1973–

Språkkunskaper

Svenska och engelska: mycket god förmåga i tal och skrift. Norska och danska: mycket god språkförståelse. Tyska: god språkförståelse


Ideella uppdrag

 

Ordförande för
Fritt Norden – Sverige

Ordförande för den svenska föreningen av Fritt Norden, som bland annat organiserar årlig Nordisk folkriksdag, 2007–. Dessförinnan styrelseledamot av Fritt Norden – Sverige.

Redaktör för skriftserien NordicaGrundare av och redaktör för bok- och skriftserien Nordica om nordiska och europeiska samhällsfrågor, med totalt projektansvar för bok/skrift, 1993–

Förbundsordförande Föreningen Nordens ungdomsförbund, FNUF,
uppdrag inom Föreningen Norden

Grundare av och ordförande för Föreningen Nordens ungdomsförbund, 1978–1982; ledamot av Föreningen Nordens centralstyrelse, 1980–1983; styrelseledamot/aktiv i lokalavdelning, 1972–

Presschef, informationsansvarig

Presschef för Nej-sidan i folkomröstningarna om EMU 2003 och EU 1994. Informationsansvarig för politiskt parti på länsnivå i valrörelse, 1985

Landstingsledamot

Ledamot 1979–1982, förstesuppleant 1982–1985, Stockholms läns landsting

Distriktsordförande

Distriktsordförande för Stockholms centerungdom, inklusive personalansvar för anställda ombudsmän och sekreterare, 1980–1981

Researrangör och reseledare

Arrangör av och ledare för resor till Färöarna och Åland, 1979–1987

Studiecirkelledare, styrelseledamot i studieförbunds- och folkhögskolestyrelser

Cirkelledare för samhälls- och läs-och-res-ämnen, 1974–1987. Ledamot av avdelningsstyrelse inom Studieförbundet vuxenskolan (SV), 1973–76. Ledamot av Biskops-Arnös folkhögskolas styrelse

Styrelseledamot i it-förening

Medstiftare av och sekreterare i it-föreningen Via futura, 1999–2001

Webbredaktör

Webbredaktör och webbmaster för www.langvind.se, 2004–2007

Biblioteksutredare

Ordförande för 1988 års biblioteksutredning, Stockholms läns landsting, 1987–88

Vice ordförande samfällighetsförening, ordförande bostadsrättsförening

Vice ordförande för Långvinds samfällighetsförening (störst i Gäveborgs län), 2003–2007. Ordförande för bostadsrättsföreningen Körkarlen, Hudiksvall, 2003–2005

Andra erfarenheter

Lärare, ordförande i samarbetsnämnden i Brännkyrka gymnasium under skoltiden, ledamot av Stockholms universitet kårfullmäktige, ungdomsledare

"Infopress kan ord, text och tal"

Infopress AB, Långholmsgatan 16, 117 33 Stockholm, phone 08-720 20 20, fax 08-720 20 23
Branch Hudiksvall: Kungsgården, Långvindsbruk, 825 96 Enåner, phone 0650-822 33
Email  :  info@infopress.se