Infopress

Nyheter

Citat som avslöjar

Infopress samlar och sammanställer inlägg i bredbands- och it-debatten. Hittills finns cirka 100 citat från år 2000 och framåt.

Citaten finns samlade under vänsterfliken ”Utredningar och it ”, klicka vidare på Citat.

Citatvärda inlägg från skilda håll mottages tacksamt. Skicka dem till info/snabel-a/infopress och glöm inte att ange vem som sagt det, när och var han eller hon yttrande eller skrev det sagda samt vilken titel eller funktion personen har.

Av Jörgen Bengtson, 2006-11-15

 

Bredbandsordlista för alla

Infopress har tagit fram en ordlista över vanliga bredbandstermer. Totalt omfattar den närmare 500 ord, begrepp och förkortningar, som är vanliga inom bredbandsvärlden och sällan finns i vanliga ordböcker. Till skillnad från det fåtal bredbands- och it-ordlistor som finns på svenska, är Infopress bredbandsordlista gratis och tillänglig för alla.

Termerna finns samlade under vänsterfliken ”Utredningar och it ”, klicka vidare på Ordlista.

Om det saknas någon bredbandsterm, skicka ett e-brev till info/snabel-a/infopress, så ska vi göra vårt bästa för att förklara termen och införliva den i ordlistan.

Av Jörgen Bengtson, 2006-09-05

"Infopress kan ord, text och tal"

Infopress AB, Långholmsgatan 16, 117 33 Stockholm, phone 08-720 20 20, fax 08-720 20 23
Branch Hudiksvall: Kungsgården, Långvindsbruk, 825 96 Enåner, phone 0650-822 33
Email  :  info@infopress.se