Infopress

Reklam

Reklamtexter för avtryck och intryck

Infopress AB erbjuder företag, myndigheter, organisationer och individer produktion av reklamtexter – copy – för tryckta medier och webben. Infopress levererar reklamtexter som ger avtryck och gör intryck.

Infopress erbjuder också andra reklamtjänster, som textbearbetning och textredigering samt hjälp med att ta fram underlag och bakgrund till reklamtexter.

"Infopress kan ord, text och tal"

Infopress AB, Långholmsgatan 16, 117 33 Stockholm, phone 08-720 20 20, fax 08-720 20 23
Branch Hudiksvall: Kungsgården, Långvindsbruk, 825 96 Enåner, phone 0650-822 33
Email  :  info@infopress.se