Infopress

Skriftserie

Skriftserie för samhällsdebatt

Skriftserie Nordica består av böcker och skrifter, som behandlar aktuella nordiska och europeiska samhällsfrågor samt övergripande frågeställningar rörande Europa, Europeiska unionen (EU) och Norden.

Skriftserie Nordica har utkommit sedan 1993. Den omfattar följande titlar:

Ge Norden en chans! (nr 1) av Jörgen Bengtson

Är nationalstaten föråldrad? 
(nr 2) av Øyvind Østerud

EU problem för svensk ekonomi (nr 3) av Sören Wibe

Europaunion – vision redan från början (nr 4) av Roland Björsne

EU och svensk regionalpolitik (nr 5) av Lotta Gröning

Europaparlamentet vill ha EU-stat (nr 6) Billy Eriksson

Mer eller mindre union? (nr 7–8) av Jörgen Bengtson, Jens-Peter Bonde, Per Gahrton, Hans Lindqvist, Ingela Mårtensson, Bengt-Ola Ryttar, Birgitta Sacrédeus, Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, Eva-Britt Svensson och Sören Wibe

EMU – en storslagen illusion (nr 9–10) av Lotta Gröning Degerlund, Håkan Larsson och Henrik Overgaard-Nielsen (samtliga förord) samt John Whittaker, Enrico Colombatto, Sören Wibe, Gunnar Thorlund-Jepsen, Colin Hines, Wilhelm Hankel och Pascal Salin

Europa à la carte (nr 11) av Jens-Peter Bonde, Per Gahrton, Lotta Gröning Degerlund, Helena Johanson, Håkan Larsson, Hans Lindqvist, Lennart Sacrédeus, Jonas Sjöstedt och Sören Wibe

Motboken. EMU – fel väg (nr 12–13) av Hans Lindqvist

Det evigt svenska (nr 14) av Magnus Karaveli

Mot EU-staten. Europa ja – EU-stat nej (nr 15) av Hans Lindqvist

Skriftserie Nordica ges ut av Föreningen Alternativ till EU.

Skrifterna nummer 1 och 2 gavs ut under namnet Alternativ till EG:s skriftserie. Skrifterna nummer 3–8 gavs ut under namnet Alternativ till EU:s skriftserie.

Föreningen Alternativ till EU bildades 1991 av publicister och samhällsdebattörer, som ville stimulera en allsidig och kritisk debatt om EU eller EG som det hette då. Föreningen hette de första åren Alternativ till EG. Föreningens syfte är – enligt dess stadgar – att ”debattera Europafrågor och kritiskt belysa EU genom publicistisk verksamhet och mötesverksamhet”.

Jörgen Bengtson, en av Infopress AB ägare och medarbetare, är redaktör för Skriftserie Nordica sedan Alternativ till EU började ge ut skrifter 1993.

Infopress AB sköter produktion och distribution av Skriftserie Nordica. Alla utgivna böcker och skrifter finns i lager.

"Infopress kan ord, text och tal"

Infopress AB, Långholmsgatan 16, 117 33 Stockholm, phone 08-720 20 20, fax 08-720 20 23
Branch Hudiksvall: Kungsgården, Långvindsbruk, 825 96 Enåner, phone 0650-822 33
Email  :  info@infopress.se