Infopress

Vår styrelse

Detta är styrelsen för Bygderådet i Hudiksvalls kommun. De fyra första personerna utgör styrelsens arbetsutskott. Alla personer är angivna med socken- eller stadstillhörighet. Inom parentes anger vi vilken förening, som personen har största förankring i, men ledamöter och ersättare representerar hela kommunen och inte någon enskild förening i Bygderådet i Hudiksvalls kommun.

Ordförande:
Leif Björklund, Delsbo (Företagarna Hudiksvall)
Vice ordförande:
Lena Berg Nilsson, Njutångers Boda (Njutångers sockens hembygdsförening)
Kassör:
Jörgen Bengtson, Enånger (Långvinds byalag)
Sekreterare:
Lisa Holmberg, Norrbo (Norrbo byalag)

Övriga ledamöter:
Ulrika Christiansson, Hudiksvall (Hudiksvalls stads hembygdsförening)
Daniel Ekblom, Bjuråker (Svågadalens intresseförening)
Olle Persson, Enånger (Lindefallets byaråd)
Daniel Bertils, Hög (Högsgårdens bygdegårdsförening)
Jan-Åke Malmqvist, Forsa (Utveckling Forsabygden)
Mats Svensson, Delsbo (Dellenbygdens framtid ek för)
Peter Weider, Rogsta (Arnöns bygdegårdsförening)
Ida Danielsson, Idenor
Bengt Åke Nilsson, Hälsingtuna (LRF:s kommungrupp Hudiksvall)

Ständigt adjungerad:
Stefan Barenfeld, Iggesund, stads- och landsbydsstrateg Hudiksvalls kommun

Ersättare:
Kjell Svensson, Delsbo (Delsbo byaråd)
Anders Hall, Njutånger (Mössöns byalag)
Bengt Lilja, Rogsta (Rogsta sockens intresseförening)
Karl-Gunnar Karlsson, Enånger (Nianfors naturligtvis)

Valberedning: 
vakant

​Revisor och revisorsersättare:
​Pärlennart Larsson, Hudiksvall
Petra Gahm, Bjuråker

Bilden visar styrelsen 8 mars 2020, från vänster: Rolf Lysell (processledare för detta styrelsemöte), Olle Persson, Bengt Lilja, Kjell Svensson, Jörgen Bengtson, Mats Svensson, Lena Berg Nilsson, Jan-Åke Malmqvist, Lisa Holmberg och Stefan Barenfeld. 

Sidan uppdaterad 21 september 2022
Här bor våra styrelseledamöter
 

Kontakt
Leif Björklund (ordförande), mobil 070-643 60 44, e-post leif.delsbo@telia.com