Infopress

Verksamhetsplan

Bygderådets verksamhetsplan

Bygderådets första verksamhetsplan antogs på årsmötet 28 april 2020, här nedan kan ni läsa utvalda delar och i sin helhet i bifogad pdf.

verksamhetsplan_bygderådet_i_hudiksvalls_kommun_2020_beslutad_på_årsmöte_200428.pdf

Fokus för verksamheten 2020
​Bygderådet har identifierat så väl övergripande strategiska fokusområden liksom sakområden
gemensamma för landsbygden i Hudiksvalls kommun. Utmaningen ligger i att hitta struktur
och arbetssätt där lokala utvecklingsgrupper på olika nivåer tillsammans kan arbeta effektivt
och i samarbete med kommunen. Arbetet präglas av lyhördhet, mötesplatser,
omvärldsspaning samt ständig analys och omvärdering av gjorda insatser ledande till
utveckling.

Övergripande fokusområden 2020

 • delta i Länsbygderådet X-ings arbete
 • medlemsrekrytering inklusive kommunikationsplan
 • utveckla samarbetet i Bygdeforum
 • utveckla tillämpning av begreppet ”landsbygdssäkring”
 • göra studiebesök på temat ”former för landsbygdsutveckling”
 • arrangera Mötesplats för framtiden


Sakområden 2020
De sakområden styrelsen har identifierat som gemensamma för hela kommunens landsbygder
har valts utifrån vår egen kapacitet och att områdena under året är i avgörande skeden. För
varje område har en sammankallande utsetts. Ytterligare sakområden är identifierade men
bedöms kunna hanteras längre fram.

 • Skolstruktur Hudiksvalls kommun. Beslut fattas i kommunen sannolikt under 2021.
 • Ny landsbygdsstrategi Hudiksvalls kommun. Arbetet har påbörjats i kommunen.
 • Ny översiktsplan för Hudiksvalls kommun. Arbetet i kommunen fortsätter.
 • Diversifierat strandskydd. En statlig utredning väntas hösten 2020.
 • Fiberoptiskt bredband och mobilnät/mobiltäckning för hela Hudiksvalls kommun.
 • Gröna näringar. Frågan är stor i hela landet.
 • Besöksnäringsstrategi Hudiksvalls kommun. Beslut tas i kommunen sannolikt 2020.
 • Frågor som dyker upp i omvärlden/på andras agendor som påverkar landsbygden i

Hudiksvalls kommun.

​Bildmaterial kommer från Cochise Fotografi 

Kontakt
Leif Björklund (ordförande), mobil 070-643 60 44, e-post leif.delsbo@telia.com